วิธีจ้างนักสืบเอกชน

วิธีจ้างนักสืบเอกชน

การสืบสวนมีหลายวิธีหลายแบบหลายอย่าง ซึ่งบางวิธีท่านอาจไม่ทราบมาก่อนว่ามีวิธีเช่นนั้นหรือสามารถทำได้เช่นนั้น และอาจมีวิธีตรงกับปัญหาของท่านมากกว่าวิธีอื่นโดยท่านไม่ทราบ ดังนั้น ถ้าท่านมีปัญหาที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องจ้างนักสืบเอกชนทำงานสืบสวนให้ท่านแล้ว ท่านไม่ควรคิดวางแผนการสืบสวนด้วยตนเองโดยอาศัยเพียงเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยดูหนังดูละครแล้วเห็นว่าเขาทำอย่างไร เพราะการสืบสวนจริงๆนั้นอาจมีข้อแตกต่างหรือเงื่อนไขมากมาย เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ บุคคลากร ระเบียบหรือข้อกฎหมาย สภาพทางสังคม ช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน เวลาจำกัดแค่ไหน งบประมาณจำกัดหรือไม่ ฯลฯ ดังนั้น ท่านไม่ควรวางแผนว่าต้องให้ไปติดตามสะกดรอยหรือไปซักถามใครที่ไหนอย่างไร ท่านควรจะเริ่มติดต่อกับบริษัทนักสืบเอกชนที่ท่านตรวจสอบในขั้นต้นแล้วว่าเขาน่าเชื่อถือพอควร โดยเล่าปัญหาพร้อมวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ แล้วให้เขาเป็นผู้วางแผนพร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์นั้น โดยท่านยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลรายละเอียดของท่านหรือของบุคคลหรือสถานที่เป้าหมายที่จะสืบสวนก็ได้ เมื่อเขาวางแผนการทำงานให้กับท่านแล้ว ท่านอาจพบว่าเหมือนหรือแตกต่างกับที่ท่านคิดไว้ ซึ่งก็เป็นกำไรของท่านที่มีคนที่มีประสบการณ์มาช่วยท่านคิด และน่าจะเป็นความคิดที่สามารถปฏิบัติได้เพราะเขาน่าจะมีประสบการณ์นั้นๆมาแล้ว หลังจากนั้นท่านก็ควรใช้วิจารณญาณตามปกติสามัญชนทั่วไปในการพิจารณาความเป็นไปได้และความมีเหตุมีผล ทั้งเรื่องวิธีการทำงานและเรื่องราคาค่าใช้จ่าย รวมทั้งความปลอดภัยในทุกด้านของท่าน แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจ้าง

บริษัท กรุงเทพนักสืบ จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้านงานสืบสวนของนักสืบเอกชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันจดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 20 มกราคม 2532 ซึ่งจะครบ 27 ปี ในอีกไม่กี่เดือนนี้ มีประสบการณ์และเข้าใจดีว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยสบายใจในการมาจ้างนักสืบเอกชน ต่างกับการจ้างงานทั่วไปโดยสิ้นเชิง และยังหวาดระแวงว่าจะถูกหลอกหรือโก่งราคาตามใจชอบจากการจ้างนักสืบเอกชน ทางบริษัทจึงพยายามกำหนดราคารวมทั้งลงรายการราคาอย่างเปิดเผย แต่เนื่องจากงานสืบสวนมีลักษณะวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลหลากหลายวิธีต่างกัน อาจมีราคาที่ไม่เท่ากันแม้จะใช้วิธีเดียวกันแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังแตกต่างกันมาก บริษัทจึงได้กำหนดราคาจ้างไว้เป็นมาตรฐานเฉพาะในวิธีการทำงานที่มีรูปแบบคล้ายกันและค่าใช้จ่ายแต่ละงานไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นการเฝ้าดูหรือสะกดรอยติดตามดูพฤติการณ์ซึ่งสามารถกำหนดราคาได้โดยคำนวณจากระยะเวลาทำงานเป็นวันโดยใช้บุคคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือคล้ายกัน จึงได้ระบุราคาไว้ในเว็บนี้แล้วในเรื่องค่าจ้าง สำหรับวิธีการสืบสวนที่ไม่ได้ระบุราคาไว้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามโดยต้องให้ข้อมูลขั้นต้นเล็กน้อยพอที่บริษัทจะเข้าใจได้ว่าจุดประสงค์ของท่านคืออะไร มีข้อมูลขั้นต้นอย่างไร เพื่อให้ทางบริษัทสามารถคำนวณราคาแล้วแจ้งให้ทราบได้ โดยลูกค้าสามารถขอเหตุผลในการกำหนดราคาได้เสมอ และลูกค้าที่มีข้อสงสัยต่างๆ บริษัทก็ยินดีชี้แจงตอบคำถามเป็นราย ๆ ไป

ถ้าท่านมีคำถามหรือต้องการหารือให้บริษัทวางแผนการสืบสวนให้ท่าน ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้หลายวิธี คือ

1. โทรศัพท์ไปที่บริษัทตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในเว็บนี้

2. ส่งอีเมล์โดยใช้พื้นที่สำหรับกรอกข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ท่านในเว็บนี้แล้ว หรือจะใช้อีเมล์ของท่านเองก็ได้

3. ส่งจดหมายไปที่ที่อยู่ของบริษัทตามที่ปรากฏในเว็บนี้

4. ส่งแฟกซ์ไปตามหมายเลขแฟกซ์ที่ปรากฏในเว็บนี้

5. ไปที่บริษัทตามที่อยู่และแผนที่ในเว็บนี้ โดยควรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้มีผู้บริหารที่สามารถตอบคำถามของท่านได้ อยู่รอพบท่าน

บริษัทไม่มีนโยบายในการส่งพนักงานไปพบท่านภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของพนักงาน และการรักษาความลับของท่านโดยให้ท่านติดต่อกับระดับผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น