BUSINESS INVESTIGATION

สืบด้านธุรกิจ

ปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูงลิ่ว การร่วมทุนถือหุ้น การเปิดบริษัทร่วมกันเป็นหุ้นส่วน ถ้าไม่รู้จักกันดีจริง ๆ ก็ยากที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่าสนิทใจ แม้กระทั่งบริษัทเล็กใหญ่ที่เปิดทำธุรกิจกันอยู่ในปัจจุบัน ก็ยังมีการโกง การทุจริตกันในองค์กร จับได้ให้เห็นขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่บ่อย ๆ แต่ก็ยังไม่เสียใจ เท่ากับการเจ็บใจจากการถูกลูกน้องคนสนิทหลอกลวง

ปัญหาเหล่านี้ ถ้ามีการเช็คประวัติหุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนก่อน ก็จะทำให้เราตัดปัญหาในภายหลังไปได้มาก อีกทั้งเรื่องการทุรจริตกันในองค์กรก็เช่นกัน ถ้ามีการป้องกันที่ดี ก็จะลดภาระความสูญเสียไปได้อย่างมาก ในกรณีที่มีการสงสัย ก็ควรที่จะทำการสืบสวน เพื่อตัดปัญหาในเรื่องเหล่านี้ทิ้งเสียให้หมดไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ สูญเสียทรัพย์สิน หรือสูญเสียลูกค้าคนสำคัญไปในที่สุด


ลักษณะงาน

• หาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมหรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
• สอบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
• หาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
• ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
• ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
• ตรวจสอบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
• พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
• สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย
• สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
• วางระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันความรั่วไหล หรือการบ่อนทำลายองค์กร
• วางระบบบริหารงานบุคคล