INVESTIGATOR KNOWLEDGE

บทความ

30/09/2015
กรุงเทพนักสืบ | Bangkok Detective | นักสืบเอกชน จ้างนักสืบ นักสืบชู้สาว

อาชีพ นักสืบเอกชน ในประเทศไทย

ลักษณะอาชีพ ใช้เทคนิคการสืบสวนวิธีต่าง ๆ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง สืบหาข้อมูล และเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทงาน ดังนี้ ประเภทธุรกิจ เป็นการสืบสวนหาข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ เช่น สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม ลอกเลียนแบบ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งตรวจสอบฐานะ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ต่อหุ้นส่วน หรือพนักงาน หรือคู่ค้า รวมทั้งสืบหาข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นต้น ประเภทส่วนตัว […]
26/09/2015
ข้อข้องใจในการจ้างงานนักสืบเอกชนในประเทศไทย กรุงเทพนักสืบ | Bangkok Detective | นักสืบเอกชน จ้างนักสืบ นักสืบชู้สาว

ข้อข้องใจในการจ้างงานนักสืบเอกชนในประเทศไทย

ถาม: เป็นความจริงหรือไม่ ที่มีผู้บอกว่าอาจถูกหลอกลวงหรือขู่กรรโชกถ้าจ้างนักสืบเอกชน ตอบ: เป็นความจริงที่น่าวิตกอย่างยิ่ง เพราะมีการหลอกลวงมากและสร้างความเสื่อมเสีย ให้แก่วงการ นักสืบเอกชน จนได้รับการดูหมิ่นและไม่ไว้วางใจโดยทั่วไป ในระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 26 ปี ได้ยินลูกค้านับจำนวนไม่ถ้วนบอกว่า เคยถูกหลอกมาแล้ว โดยบางรายนอกจากเสียทรัพย์สินเงินทองไปเปล่าโดยไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังเสียหายเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น เสียความรู้สึก ตัดสินใจผิดพลาดเพราะเชื่อในข้อมูลเท็จที่ได้รับจาก นักสืบเอกชน ถูกฟ้องร้องหรือแพ้คดี สูญเสียญาติมิตรที่ดี เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินชีวิต หรือแม้กระทั่งหญิงบางคนต้องเสียตัว เป็นต้น […]