COMPANY

กรุงเทพนักสืบ

บริษัท กรุงเทพนักสืบ เป็น บริษัท นักสืบเอกชน มืออาชีพ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดดำเนินการมายาวนานกว่า 25 ปี เลขทะเบียนบริษัทที่ 616/2532 วันที่ 20 มกราคม 2532 นำทีมบริหารโดยคุณอนันตเดช วัฒนวิบูลย์ เพื่อให้บริการด้านการสืบสวนเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งเรื่องการติดตามตัวบุคคลหรือทรัพย์สินที่สูญหาย เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินของคู่ค้า ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนเรื่องชู้สาว การติดตามพฤติกรรมของสามีหรือภรรยา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ทีมเวิร์ค
ประกอบด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ

ความลับของลูกค้า เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือเป็นหลักการณ์สูงสุด
เพราะเราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำคัญ